3-Dimethyl(octyl)silyloxypentadecane

3-Dimethyl(octyl)silyloxypentadecane