3-Dimethyl(octyl)silyloxytridecane

3-Dimethyl(octyl)silyloxytridecane