Vinyldimethyl(acetoxymethyl)silane

Vinyldimethyl(acetoxymethyl)silane