Bicyclo[3.3.0]octane, 3-(1-phenyl-1-trimethylsilylmethylene)-

Bicyclo[3.3.0]octane, 3-(1-phenyl-1-trimethylsilylmethylene)-