Bis(2-trimethylsiloxyethylthio)disulfide

Bis(2-trimethylsiloxyethylthio)disulfide