oxolan-2-ylmethyl 2,2,2-trifluoroacetate

oxolan-2-ylmethyl 2,2,2-trifluoroacetate