Cyclobutene, 1-cyano-2,3,3-trifluoro-

Cyclobutene, 1-cyano-2,3,3-trifluoro-