Aziridinone, 1-(1,1-dimethylethyl)-3-phenyl-

Aziridinone, 1-(1,1-dimethylethyl)-3-phenyl-