5-oxoheptanoic acid, 4,4-dimethyl-

5-oxoheptanoic acid, 4,4-dimethyl-