1-Heptene, 2,6,6-trimethyl-

1-Heptene, 2,6,6-trimethyl-