Imidazolidinetrione, butylmethyl-

Imidazolidinetrione, butylmethyl-