N-Cyclohexylbutane-1,4-diamine

N-Cyclohexylbutane-1,4-diamine