2,4,6,8,9,10-Hexathiaadamantane

2,4,6,8,9,10-Hexathiaadamantane