5-Thiatricyclo[4.1.0.0(2,4)]heptane

5-Thiatricyclo[4.1.0.0(2,4)]heptane