Tris(trifluoromethylthio)methane

Tris(trifluoromethylthio)methane