Ethanone, 1,1'-(2,6-dimethyl-4-phenyl-3,5-pyridinediyl)bis-

Ethanone, 1,1'-(2,6-dimethyl-4-phenyl-3,5-pyridinediyl)bis-