Ethanone, 1-(2,5-dimethyl-4-phenyl-3-furanyl)-

Ethanone, 1-(2,5-dimethyl-4-phenyl-3-furanyl)-