Ethanone, 1-[4-(hydroxymethyl)-2-(4-methylphenyl)-5-thiazolyl]-

Ethanone, 1-[4-(hydroxymethyl)-2-(4-methylphenyl)-5-thiazolyl]-