Ethanone, 1-[4-(hydroxymethyl)-2-phenyl-5-thiazolyl]-

Ethanone, 1-[4-(hydroxymethyl)-2-phenyl-5-thiazolyl]-