Benzenemethanol, 2-hydroxy-5-[(4-nitrophenyl)azo]-

Benzenemethanol, 2-hydroxy-5-[(4-nitrophenyl)azo]-