Dodecane, 1-(heptylthio)-

Dodecane, 1-(heptylthio)-