Butane, 1,1',1''-[methylidynetris(thio)]tris-

Butane, 1,1',1''-[methylidynetris(thio)]tris-