3-(3,5-BIS(TRIFLUOROMETHYL)PHENYL)-5-(PIPERAZIN-1-YL)-1,2,4-THIADIAZOLE

3-(3,5-BIS(TRIFLUOROMETHYL)PHENYL)-5-(PIPERAZIN-1-YL)-1,2,4-THIADIAZOLE