Silane, (4-chlorophenoxy)(1,1-dimethylethyl)dimethyl-

Silane, (4-chlorophenoxy)(1,1-dimethylethyl)dimethyl-