1-(Dimethyldodecylsilyloxy)dodecane

1-(Dimethyldodecylsilyloxy)dodecane