l-Phenylalanine, N-(3-trifluoromethylbenzoyl)-, methyl ester

l-Phenylalanine, N-(3-trifluoromethylbenzoyl)-, methyl ester