l-Proline, N-(3-trifluoromethylbenzoyl)-, methyl ester

l-Proline, N-(3-trifluoromethylbenzoyl)-, methyl ester