l-Phenylalanine, N-(2-trifluoromethylbenzoyl)-, methyl ester

l-Phenylalanine, N-(2-trifluoromethylbenzoyl)-, methyl ester