l-Proline, N-(2-trifluoromethylbenzoyl)-, methyl ester

l-Proline, N-(2-trifluoromethylbenzoyl)-, methyl ester