l-Phenylalanine, N-(3-fluorobenzoyl)-, methyl ester

l-Phenylalanine, N-(3-fluorobenzoyl)-, methyl ester