l-Phenylalanine, N-(2,6-difluorobenzoyl)-, methyl ester

l-Phenylalanine, N-(2,6-difluorobenzoyl)-, methyl ester