l-Phenylalanine, N-(2-fluorobenzoyl)-, methyl ester

l-Phenylalanine, N-(2-fluorobenzoyl)-, methyl ester