l-Phenylalanine, N-(4-bromobenzoyl)-, methyl ester

l-Phenylalanine, N-(4-bromobenzoyl)-, methyl ester