l-Phenylalanine, N-(4-fluorobenzoyl)-, methyl ester

l-Phenylalanine, N-(4-fluorobenzoyl)-, methyl ester