l-Phenylalanine, N-(2-chlorobenzoyl)-, methyl ester

l-Phenylalanine, N-(2-chlorobenzoyl)-, methyl ester