1-Bromo-3-fluoro-6-tripropyl-silyloxybenzene

1-Bromo-3-fluoro-6-tripropyl-silyloxybenzene