L-Proline, 1-(trimethylsilyl)-, trimethylsilyl ester

L-Proline, 1-(trimethylsilyl)-, trimethylsilyl ester