o-Trimethylsiloxyhippuric acid, trimethylsilyl ester

o-Trimethylsiloxyhippuric acid, trimethylsilyl ester