Silane, (2,6-dimethylphenoxy)trimethyl-

Silane, (2,6-dimethylphenoxy)trimethyl-