1-[[2-azido-1-(hydroxymethyl)propoxy]methyl]-5-methyl-pyrimidine-2,4-dione

1-[[2-azido-1-(hydroxymethyl)propoxy]methyl]-5-methyl-pyrimidine-2,4-dione