2-(2-Methyl-benzoimidazol-1-yl)-1-phenyl-ethanone

2-(2-Methyl-benzoimidazol-1-yl)-1-phenyl-ethanone