2-Amino-5-fluorobenzotrifluoride

2-Amino-5-fluorobenzotrifluoride