4-Chlorobenzylidenemalononitrile

4-Chlorobenzylidenemalononitrile