3,3'-Dinitrobenzophenone

3,3'-Dinitrobenzophenone