3'-Fluoro-5'-(trifluoromethyl)propiophenone

3'-Fluoro-5'-(trifluoromethyl)propiophenone