Phenylalanine, N-t-butoxycarbonyl, ethyl ester

Phenylalanine, N-t-butoxycarbonyl, ethyl ester