4-((4-Methylphenyl)sulfonyl)phenol

4-((4-Methylphenyl)sulfonyl)phenol