3-Bromo-4-fluorobenzotrifluoride

3-Bromo-4-fluorobenzotrifluoride