3-Amino-4-(methylthio)benzotrifluoride

3-Amino-4-(methylthio)benzotrifluoride