2'-Fluoro-3'-(trifluoromethyl)propiophenone

2'-Fluoro-3'-(trifluoromethyl)propiophenone